Piletimüügi-, reisijate- ja pagasiveo eeskirjad

 

PILETIMÜÜGIEESKIRJAD

1. MÕISTED
1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutajaga  EESTI BUSS OÜ (edaspidi Simple Expressi või Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.
1.2. Sõidupilet on Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud leping.
1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on Reisija ja Vedaja vahel, enne muudatusi kokku lepitud kuupäev, mis kajastub sõidupiletil.
1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda Vedaja on volitanud müüma, broneerima, muutma ja tagastama sõidupileteid vastavalt Simple Expressi kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. SÕIDUPILETID
2.1. Sõidupilet annab Reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult sõidupiletil märgitud reisil ja kokkulepitud tingimustel.
2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks reisija esitab Eesti siseliinidel:
- Kehtiva sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul
- Reisidokumendi või siseliinidel isikut tõendava dokumendi (juhul kui pileti ostmisel on sisestatud reisija nimi).
2.3. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega kodulehel www.simpleexpress.eu.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED
3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. Internetist aadressil www.simpleexpress.eu.
3.1.2. Agendi juures, kus sõidupileti hinnale võivad lisanduda Agendipoolsed teenustasud.
3.1.3. Vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis. Piletihind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses.
3.2. Sõidupileti ostmisel internetist on võimalik tasuda internetipanga vahendusel või krediitkaardiga ning vajalik on sõidupiletite kogumaksumuse kohene tasumine.
3.3. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt on võimalik tasuda sularahas (kohalik valuuta, euro) ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot või samas vääringus muu valuuta kupüüridega.
3.4. Reisija peab sõidupileti saamisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, sh väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.5. Sõidupileti ostmisel peab Reisija Vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: Reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg. 
3.6. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.6.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele Reisijatele (nt noored, lapsed, pensionärid jne);
3.6.2. erinevaid soodustuste kategooriaid ja allahindluse tasemeid erinevatel liinidel ja väljumistel;
3.6.3. erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele piletitele.

4. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE
4.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud.
4.1.2. Autoriseeritud edasimüüjate juures.
4.1.3. Internetist aadressil www.simpleexpress.eu ostetud sõidupileteid saab tagastada täites Interneti müügikeskkonnas vastava vormi.
4.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse sõidupileteid tagasi järgnevalt:
4.2.1. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastatakse 100%  sõidupileti maksumusest. Pileti tagastamisel www.luxexpress.eu kodulehel arvestatakse maha teenustasu vastavalt ostuvaluutale 1 EUR.
4.2.2. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastatakse 50% sõidupileti maksumusest;
4.2.3. kui reisi esialgse väljumiseni on jäänud vähem kui 1 tund, sõidupiletit tagasi ei osteta;
4.3. Simple Express ei hüvita reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata Reisija enda poolt ebaõigesti vormistatud reisi (nt vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms) või puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, reisidokument, volitus vms) tõttu.
4.4. Vedaja poolt tagastatakse Reisijale tagastamisele kuuluv summa samale kontole, kust makse on sooritatud. Krediitkaardimaksed tagastatakse samuti ainult samale krediitkaardile. Reisijale tagastamisele kuuluv summa sularahas tagastatakse piletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule dokumendi ja/või volikirja alusel.
4.5. Reisija on kohustatud kandma sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.
4.6. Siseriiklikel liinidel ei ole võimalik Sõidupiletit muuta. Soovi korral originaalpilet tagastatakse vastavalt kehtivatele reeglitele ja Reisijale müüakse uus Sõidupilet.

5. KAMPAANIA REEGLID
5.1. Müügikampaania hinnaga ostetud pileteid ei saa vahetada teiste soodustustega piletite vastu.
5.2. Kampaania pileteid ei saa tagastada.
5.3. Erihind kehtib vaid piiratud arvule istekohtadele iga väljumise kohta.
5.4. Sõidupiletil märgitud reisi lähtekoha muudatus on võimalik ainult sama linna piirides asuvate peatuste vahel, kui reisija on teavitanud Simple Expressi müügiesindust vähemalt 1 tund enne bussi väljumisaega.

REISIJATE- JA PAGASIVEO EESKIRJAD

1. MÕISTED
1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutaja Eesti Buss OÜ (edaspidi  Simple Expressi  või Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.
1.2. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent).

2. PAGASI JA KÄSIPAGASI VEDU JA HOIDMINE
2.1. Reisijal on lubatud bussisalongi võtta üks ühik käsipagasit kaaluga kuni 5 kg, mis ei ületa mõõtmeid 45 × 35 × 20 cm (pikkus – laius – kõrgus).
2.2. Bussisalongis asuv käsipagas ja reisija isiklikud asjad on Reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu eest. Väikesed ja identifitseeritavad leitud asjad (mobiiltelefon, raamat, kindad jms.) edastatakse kohalikku Lux Express Grupi klienditeeninduspunkti. Edastatud esemeid hoitakse Simple Express esinduses 30 päeva ja neid on võimalik kätte saada esinduse lahtioleku aegadel. Kõik esemed, kaasa arvatud pagas, mille sisu ei ole võimalik kindlaks teha ilma avamata antakse üle sihtpunktis bussijaama turvateenistusele või politseile.
2.3. Reisijal on lubatud tasuta kaasa võtta lisaks käsipagasile üks ühik reisipagasit (näiteks kott või kohver) kaaluga kuni 30 kg ning mõõtmetega kuni 70 × 30 × 55 cm (pikkus – laius – kõrgus), mis paigutatakse bussi pagasiruumi. Pagasi paigutamine pagasiruumi ja selle hilisem väljastamine Reisijale toimub vaid bussimeeskonna poolt.
2.3.1. Reisijal on võimalik kaasa võtta lubatust rohkem reisipagasit bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul ja bussimeeskonna nõusolekul. Suurema koguse pagasi kaasavõtmise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale ja selle eest Reisijalt lisaraha ei võeta.
2.4. Kui Reisija pagas on katki, deformeerunud või mõne muu defektiga fikseeritakse defekt vabas vormis aktiga bussimeeskonna poolt enne reisipagasi paigutamist pagasiruumi.
2.5. Bussi pagasiruumis ei tohi vedada bussis viibivatele Reisijatele mittekuuluvat reisipagasit.
2.6. Jalgrattaga Reisijate jalgrattad transporditakse ainult bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul. Jalgratta pagasiruumi mahtumise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale vahetult enne reisi väljumist. Transporditaval jalgrattal peab olema eraldatud esiratas ning nii esiratas kui ka jalgratas peavad olema eraldi pakendatud. Pakendatud jalgrattal ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit. Bussi pagasiruumi mittemahtunud jalgratastega reisijate piletitele teeb bussijuht vabas vormis sellekohase märkuse. Piletite tagasiostmisel kehtivad SImple Exoressi  piletimüügieeskirjad (punkt 4).
2.7. Simple Expressi bussides on keelatud vedada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikke, lehkavaid aineid ning vastava pakendita aineid ja esemeid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.

3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3. Reisijal on õigus:
3.1.1. saada veoteenust tasutud ulatuses;
3.1.2. saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
3.1.3. vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;
3.1.4. nägemispuudega Reisijal on õigus võtta tasuta kaasa teda saatev juhtkoer, kellele tuleb vormistada Sõidupilet. Reisija peab tagama juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Simple Express ei hüvita Reisijale sõidupiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
3.2. Reisija on kohustatud:
3.2.1. omama rahvusvahelistel liinidel reisides kehtivat reisidokumenti (pass, ID-kaart), mis tõestab sõiduõigust ja esitama selle bussijuhile bussi sisenemisel.
3.2.1.1. Ainult reisidokumendi kasutamine bussi sisenemiseks on võimalik vaid Simple Express bussides.
3.2.2. esitama sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrolli õigusega ametiisikule tema esimesel nõudmisel;
3.2.3. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi – passi või ID-kaardi (Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad Euroopa Liidu riikides reisides kasutada isikut tõendava dokumendina ID-kaarti) ja kehtiva viisa või muud dokumendid, mis on vajalikud piiri ületamiseks;
3.2.4. tagama, et temaga kaasasolev käsipagas või ese ei ohustaks ega häiriks muul viisil kaasreisijaid.
3.2.5. juhul kui reisija väljub reisi vältel tehtavates vahepeatustes ajutiselt bussist, sisenema bussi mitte hiljem kui ametlik väljumisaeg vahepeatusest või bussijuhi poolt enne peatust läbi mikrofoni informeeritud ajal.
3.3. Reisijal on keelatud:
3.3.1. sõita bussis joobeseisundis, määrdunud riietes, tarbida alkoholi, suitsetada või häirida kaasreisijaid;
3.3.2. avada või sulgeda aknaid ja luuke ilma bussijuhi loata;
3.3.3. takistada uste avanemist ja sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
3.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
3.3.5. lõhkuda, risustada ja määrida bussi ja selle sisustust;
3.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;
3.3.7. vähem kui 10 päeva enne reisi radioaktiivset ravi saanud Reisjatel kasutada bussi tualetti (vajadusel teeb bussijuht reisija soovil nõudepeatuse);
3.3.8. eirata teisi käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid.
3.4. Turvavöödega varustatud bussis peavad Reisijatel olema sõidu kestel turvavööd kinnitatud.

4. VEDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastiku oludest, ummikutest teedel, tee remondist, riigiorganite tegevuse tõttu, järjekordadest piiril, tolli ja -passikontrollist jne), samuti Reisijate endi tegevuse tõttu, mis mõjutavad kohustuse täitmist ja teistel põhjustel, mida Vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.
4.2. Vedaja ei võta vastutust kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoluga, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta.
4.3. Simple Expressi liinile eelnevalt sõidupileti ostnud, kuid sellest maha jäänud Reisija kaotab õiguse sama sõidupiletiga sõita mis tahes teises Simple Expressi bussis. Piletit tagasi ei osteta.
4.4. Vedajal on õigus müüa pilet Reisija istekohale, kui Reisija ei jõudnud bussile piletil märgitud peatusesse õigeks väljumisajaks.
4.5. Vedaja ei vastuta pagasiruumi paigutatud pagasi sisu ega selle säilimise eest, samuti ei vastuta vedaja Reisijal pagasis olevate hinnaliste esemete (juveelid, foto- ja videotehnika, rahakupüürid, pangatšekid, väärtpaberid, kergesti purunevatest materjalidest esemed jt.) purunemise või kadumise eest.
4.6. Firma süül tekitatud kahju pagasiruumi paigutatud reisipagasile hüvitatakse kuni 200 EUR väärtuses. Üle 200 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt.
4.7. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül või reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab Vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Lisaks sellele tagab Vedaja:
4.7.1. kui antud punktis toodud põhjustel hilines buss väljumisega üle 2 tunni või jõudis sihtkohta vähemalt 2-tunnise hilinemisega, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 50% pileti maksumusest;
4.7.2. kui antud punktis toodud põhjustel hilines sihtkohta jõudmine vähemalt 5 tundi, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 100% pileti maksumusest.
4.8. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül tagastatakse Reisijale soovi korral sõidupileti täielik maksumus.
4.9. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui Reisija:
4.9.1. Rahvusvahelistel väljumistel ei oma bussi sisenemisel kehtivat reisidokumenti;
4.9.2. reisidokumendil olev nimi ei ühti bussiaruandes (ostetud piletitel) märgitud reisija nimega;
4.9.3. ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse.
4.9.4. ei ole bussi sisenenud graafiku järgsel väljumisajal Reisi algpeatuses või reisi vältel tehtud vahepeatustes;
4.9.5. on joobeseisundis;
4.9.6. ohustab või häirib kaasreisijaid;
4.9.7. häirib mõnel muul viisil reisi toimumist ja ohutust;
4.9.8. piiriületuseks vajalikud dokumendid on vormistatud puudulikult või puuduvad üldse;
4.10. Juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetu viisa, passi, reisikindlustuse, salakauba vms tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta Reisija piirile või lähimasse asustatud punkti või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupiletiraha sellisel juhul ei tagastata.
4.11. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 3 kuud pärast sõitu. Simple Express on võtnud kohustuseks anda vastus Simple Express busse ja bussimeeskonda puudutavale kaebusele hiljemalt 1 kuu jooksul.
4.13. Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui Reisijal on ostetud sõidupilet Reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub Vedaja sellise sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, Reisijale sobivama reisiga.

5. MUUD NÕUDED REISIJALE
5.1. Juhul kui Reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on Vedajal õigus Reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja Reisija järgmises vahepeatuses maha jätta.
5.2. Eesti siseliinidel on lubatud vedada väikeloomi või linde puurides või kastides ning lemmikloomale on vajalik soetada pilet. Simple Expressi siseliinidel on lemmikloomapileti hind võrdne reisija pileti hinnaga. Koos lemmikloomaga peab reisima ka tema eest vastutav isik.